Говорейки за кокошарници

Ако имате достатъчно късмет, че сте зърнали поглед на кокошка хариер в средата на полета, ще разберете колко пъргави са тези невероятни хищници, които се плъзгат по небето с крилата си в характерния плитък V, докато обикалят земята, търсейки плячка . Пируват с малки бозайници, птици и птици.

Интересни Статии