Защо животните произвеждат аромат

Природата мирише. Може да звучи грубо, но независимо дали е предупредителният спрей от скункс или маркиране на аромат от тигри и различни други териториални животни, природният свят измърсява. Дори хората произвеждат аромат. Всъщност ние пускаме множество аромати, някои от които могат да привлекат насекоми!

СкунксНо защо животните трябва да издават тези миризми? Не всичко е свързано с привличането на досадни, хапещи насекоми, произвеждането на аромат осигурява редица биологични услуги.Дял

Интересни Статии