49 Насърчаващи библейски стихове и вдъхновяващи писания

Изображение на човек, носещ балони

Усмихни се! В този пост ще споделя с вас моите любими окуражаващи библейски стихове.Всъщност:Подредих стотици окуражаващи стихове, за да намеря само 49 от най -вдъхновяващите стихове в Библията.

Прочетете тези пасажи ежедневно, когато имате нужда от насърчение и ги включете в молитвите си. Изпратете ми вашите молитвени молби и аз ще се моля за вас.Топ 10 насърчаващи библейски стихове

Исус Навиев 1: 9

- Не съм ли ти заповядвал? Бъдете силни и смели. Не се страхувайте Не се плашете, защото Яхве, вашият Бог, е с вас, където и да отидете.

Плач 3: 22-23

„Поради любещата милост на ГОСПОДИ ние не сме изчерпани, защото състраданието му не се проваля. Те са нови всяка сутрин; голяма е вашата вярност “.

Притчи 3: 5-6

Доверете се на Яхве с цялото си сърце и не се опирайте на собственото си разбиране. Признайте го във всичките си пътища и той ще направи вашите пътища прави.

Псалм 16: 8

Аз винаги съм поставял Господа пред себе си; понеже той е отдясно, няма да бъда трогнат.

Псалм 18: 1-2

Обичам те, Господи, силата ми. ГОСПОД е моята скала, моята крепост и моят избавител; Боже мой, моята скала, в която се укривам; моя щит и рогът на моето спасение, моята висока кула.

Псалм 31:24

Бъдете силни и нека сърцето ви се смее, всички, които се надявате на Йехова.

Псалм 37:39

Но спасението на праведните е от Яхве. Той е тяхната крепост във време на беда.

Псалм 46: 1-3

Бог е нашето убежище и сила, много присъстваща помощ в беда. Следователно няма да се страхуваме, въпреки че земята се променя, въпреки че планините се разклащат в сърцето на моретата; въпреки че водите му бучат и се смущават, макар че планините треперят от подуването си. Селах.

Псалм 62: 6

Той е само моята Скала и моето спасение; той е моята висока кула; Няма да се трогна много.

Псалм 118: 14-16

Господ е моята сила и моята песен; той стана моето спасение. Звукът на радост и спасение е в шатрите на праведните; дясната ръка на Господ върши дела на сила. Десницата на Господа е вдигната; дясната ръка на Господ върши дела на сила.

Псалм 119: 114-115

Ти си моето тайно място и моят нагръдник срещу опасността; надеждата ми е в твоята дума. Вървете далеч от мен, вие злодеи; за да мога да пазя ученията на моя Бог.

Псалм 138: 3

Когато викът ми дойде в ушите ти, ти ми даде отговор и ме направи велик със сила в душата си.

Исая 12: 2

Вижте, Бог е моето спасение; Ще имам вяра в Господа, без страх: защото Господ е моята сила и песен; и той стана моето спасение.

Исая 40:31

„Но тези, които очакват Господа, ще имат нова сила; те ще получат крила като орли: бягайки, няма да се уморяват, а ходене няма да имат умора.

Исая 41:10

Не бой се, защото аз съм с теб; не гледайте в беда, защото аз съм вашият Бог; Ще ти дам сили, да, ще ти бъда помощник; да, моята истинска дясна ръка ще бъде вашата подкрепа.

Исая 43: 2

Когато преминете през водите, аз ще бъда с вас; и през реките, те няма да преминат над вас: когато преминете през огъня, няма да изгорите; и пламъкът няма да има власт над вас.

Матей 11:28

Елате при мен, всички, които сте обезпокоени и обременени с грижи, и аз ще ви дам почивка.

Марк 10:27

Исус, като ги погледна, каза: При хората това е невъзможно, но не и при Бога: защото всичко е възможно при Бога.

2 Коринтяни 1: 3-4

Слава на Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милосърдието и Бог на всяко утешение; Който ни дава утеха във всичките ни беди, за да можем да дадем утеха на другите, които са в беда, чрез утехата, с която самите ние се утешаваме от Бог.

1 Солунци 5:11

И така, продължете да се утешавате и изграждате един друг, както сте правили.

Филипяни 4:19

И моят Бог ще ви даде всичко, от което се нуждаете, от богатството на неговата слава в Христос Исус.

1 Петър 5: 7

Поставете върху него всичките си проблеми, защото той се грижи за вас.

Второзаконие 31: 6

Бъдете силни и вземете сърце и не се страхувайте от тях; защото Господ, вашият Бог, отива с вас; той няма да отнеме помощта ви от вас.

Наум 1: 7

Господ е добър, силно място в деня на бедата; и той има познания за онези, които го вземат за сигурно прикритие.

Римляни 8:28

И ние осъзнаваме, че всички неща работят заедно за добро за онези, които имат любов към Бога и са били отбелязани от неговата цел.

Римляни 8:31

Какво можем да кажем за тези неща? Ако Бог е за нас, кой е против нас?

Римляни 8: 38-39

„Защото съм сигурен, че нито смъртта, нито животът, нито ангелите, нито управниците, нито сегашните неща, нито предстоящите неща, нито силите, нито нещата отгоре, нито нещата под земята, или всичко, което е направено, няма да могат да излезе между нас и Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.

Римляни 15:13

Нека Бог на надеждата да ви направи изпълнени с радост и мир чрез вяра, така че всяка надежда да бъде ваша в силата на Светия Дух.

1 Коринтяни 15:58

Поради тази причина, скъпи мои братя, бъдете силни и непоколебими, отдавайки се винаги на Господното дело, защото сте сигурни, че вашето дело не е без ефект в Господа.

2 Коринтяни 4: 16-18

Поради тази причина не отстъпваме на умората; но въпреки че нашият външен човек става все по -слаб, нашият вътрешен човек се прави нов ден след ден. Защото сегашната ни беда, която е само за кратко, ни създава много по -голяма тежест на славата; Докато умът ни не е върху нещата, които се виждат, а върху нещата, които не се виждат: защото нещата, които се виждат, са за известно време; но нещата, които не се виждат, са вечни.

Ефесяни 3: 1721

За да може Христос да има своето място в сърцата ви чрез вяра; и че вие, вкоренени и основани на любов, можете да имате сили да видите с всички светии колко широка и дълга, висока и дълбока е, и да имате познание за любовта на Христос, която е извън всяко знание, за да можете бъдете завършени, както е завършен самият Бог. Сега за този, който е в състояние да направи в пълна степен повече от всички наши желания или мисли, чрез силата, която действа в нас, Нему да бъде слава в църквата и в Христос Исус на всички поколения за вечни векове. Така да бъде.

1 Петър 2: 9-10

Но вие сте специален народ, свят народ, свещеници и царе, народ, предаден изцяло на Бог, за да можете да изясните добродетелите на този, който ви изведе от тъмнината към небесната светлина. В миналото не сте били народ, но сега сте народ на Бога; тогава нямаше милост за вас, но сега милостта ви е дадена.

Яков 1: 2-4

Нека бъде радост за вас, братя мои, когато преминавате всякакви изпитания; Защото имате знанието, че изпитанието на вашата вяра ви дава силата да продължите с надежда; Но нека тази сила има своя пълен ефект, така че да бъдете завършени, без да се нуждаете от нищо.

1 Йоан 3: 1-3

Вижте каква голяма любов ни е дал Отец, като ни е кръстил Божии деца; и такива сме. Поради тази причина светът не вижда кои сме ние, защото не вижда кой е той. Любими мои, сега сме Божии деца и в момента не е ясно какви трябва да бъдем. Сигурни сме, че при неговото откровение ще бъдем като него; защото ще го видим такъв, какъвто е. И всеки, който има тази надежда в него, се прави свят, както и той е свят.

1 Йоан 3:22

И той ни дава всички молби, защото спазваме законите му и правим нещата, които са приятни в очите му.

Изход 15: 2

Господ е моята сила и мой силен помощник, той стана моето спасение: той е моят Бог и аз ще го възхваля; Бог на баща ми и аз ще му дам слава.

1 Летописи 29:12

Богатството и честта идват от вас, а вие сте владетел над всичко и в ръката ви е сила и сила; във вашите сили е да направите великолепно и да дадете сила на всички.

Неемия 8:10

Тогава той им каза: Идете си сега, вземете мазнината за ядене и сладкото за пиенето си и изпратете малко при него, за когото нищо не е приготвено; защото този ден е свят за нашия Господ; и нека няма скръб в сърцата ви; защото радостта от Господа е вашето силно място.

Авакум 3:19

Господ Бог е моята сила и Той прави краката ми като сърни, насочвайки ме по високите места. За главния музикален създател на кабелни инструменти.

Матей 6:34

Тогава не се грижете за утре: утре ще се погрижи за себе си. Вземете неприятностите на деня, когато дойде.

Матей 19:26

И Исус, като ги погледна, каза: При хората това не е възможно; но с Бог всичко е възможно.

Марко 12:30

И вие трябва да имате любов към Господа, вашия Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, и с целия си ум, и с цялата си сила.

Деяния 1: 8

Но вие ще имате сила, когато Святият Дух слезе върху вас; и вие ще ми бъдете свидетели в Ерусалим и цяла Юдея и Самария и до краищата на земята.

2 Коринтяни 4:16

Поради тази причина не отстъпваме на умората; но въпреки че нашият външен човек става все по -слаб, нашият вътрешен човек се прави нов ден след ден.

2 Коринтяни 12: 9-10

И той ми каза: Моята благодат е достатъчна за теб, защото силата ми се допълва в това, което е слабо. Тогава с най -голямо удоволствие ще се гордея със слабото си тяло, така че Христовата сила да бъде в мен. Затова изпитвам удоволствие да съм слаб, в нелюбезни думи, в нужди, в жестоки нападения, в беди, заради Христос: защото когато съм слаб, тогава съм силен.

Ефесяни 3:16

Че в богатството на своята слава той ще ви направи силни със сила чрез Духа си в сърцата ви;

Ефесяни 6:10

И накрая, бъдете силни в Господа и в силата на неговата сила.

Филипяни 4:13

Аз съм в състояние да правя всичко чрез този, който ми дава сила.

2 Тимотей 1: 7

Защото Бог не ни даде дух на страх, а на сила, на любов и на самообладание.

Писание, цитирано от Библията на основен английски език. Използва се с разрешение. Всички права запазени.

Сега е твой ред

И сега бих искал да чуя от вас.Кой окуражаващ библейски стих ти беше любим?

Има ли вдъхновяващи стихове, които трябва да включа в този списък?

Така или иначе, уведомете ме, като оставите коментар по -долу в момента.

p.s. Замисляли ли сте се какво е бъдещето на вашия любовен живот?

Интересни Статии