37 Интересни библейски стихове за предопределението

Изображение на предопределението

В този пост ще откриете най -интересните библейски стихове за предопределението идоктрина на избора.Всъщност:В Библията има много стихове, които изглежда подкрепят предопределението. И все пак има други, които явно са против предопределението. По тази причина включих библейски стихове от двете страни на дебата за калвинизма.

Готови ли сте да разберете какво казва Библията за предопределението?Да започваме.

Библейски стихове, които подкрепят предопределението

Исая 45: 12-13

Създадох земята и създадох на нея човек: аз, дори ръцете си, разпрострях небесата и всичките им войски заповядах. Аз го възкресих в правда и ще направя всичките му пътища: той ще построи моя град и ще пусне пленниците ми не за цена, нито за награда, казва Господ на Силите.

Йоан 15:16

Вие не избрахте мен, но аз избрах вас и ви ръкоположих, за да отидете и да донесете плод, а плодът ви да остане: за каквото и да поискате от Отца в Мое име, той да ви даде.

Псалм 65: 4

Благословен е човекът, когото избираш и караш да се приближи до теб, за да обитава в твоите дворове: ние ще се задоволим с добротата на твоя дом, дори на твоя свещен храм.

Притчи 16: 4

ГОСПОД е направил всичко за себе си: да, дори нечестивите за деня на злото.

Матей 24:31

И той ще изпрати ангелите си със силен звук на тръба, и те ще съберат избраниците му от четирите ветра, от единия край на небето до другия.

Лука 18: 7

И няма ли Бог да отмъсти на своите избраници, които му викат денем и нощем, въпреки че дълго търпи с тях?

Деяния 15: 17-18

За да могат останалите хора да търсят Господа и всички езичници, на които е наречено името ми, казва Господ, който върши всичко това. Известни на Бог са всичките му дела от началото на света.

Римляни 8: 28-30

И ние знаем, че всичко работи заедно за добро на онези, които обичат Бога, на онези, които са призвани според неговата цел. За кого е знаел предварително, той също е предопределил да бъде съобразен с образа на своя Син, за да може той да бъде първороден сред много братя. Нещо повече, когото е предопределил, тях той също е нарекъл; и когото е призовал, тях също е оправдал; и когото е оправдал, тях също е прославил.

Римляни 8:33

Кой ще повдигне нещо срещу Божиите избрани? Бог е този, който оправдава.

Римляни 9:11

Защото децата, които още не са се родили, нито са направили добро или зло, за да може Божията цел според избора да стои не от дела, а от този, който призовава

Римляни 9: 15-16

Защото той казва на Мойсей: „Ще се смиля над когото ще се смиля, и ще се смиля над когото ще съжаля. Така че не от този, който желае, нито от този, който бяга, а от Бог, който проявява милост.

Римляни 11: 2

Бог не е изхвърлил народа Си, който е предузнал. Не разбирате ли това, което Писанието казва за Илия? как той ходатайства пред Бога срещу Израел

Римляни 11: 5-7

Въпреки това тогава и в този момент има остатък според избора на благодат. И ако по благодат, значи вече не са дела: иначе благодатта вече не е* благодат. Но ако става дума за дела, тогава вече няма* благодат: иначе работата вече не е работа. Какво тогава? Израел не е получил това, което търси; но изборите го получиха, а останалите бяха заслепени

1 Коринтяни 2: 7

Но ние говорим Божията мъдрост в мистерия, дори скритата мъдрост, която Бог е определил пред света за наша слава

Ефесяни 1: 5

Като ни е предопределил за осиновяването на деца от Исус Христос при себе си, според доброто му желание

Ефесяни 1:11

В когото също сме получили наследство, като сме предопределени според целта на този, който върши всичко според съвета по своя воля

1 Солунци 1: 4

Знаейки, братя възлюбени, вашия избор на Бог.

2 Солунци 2:13

Но ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, братя любими на Господа, защото Бог от самото начало ви е избрал за спасение чрез освещаване на Духа и вяра в истината

Тит 1: 1

Павел, Божи служител и апостол на Исус Христос, според вярата на Божиите избрани и признаването на истината, която е след благочестието

1 Петър 1: 2

Изберете според предузнанието на Бог Отец, чрез освещаване на Духа, на послушание и пръскане с кръвта на Исус Христос: Благодат към вас и мир, да се умножи.

Откровение 13: 8

И всички, които живеят на земята, ще му се поклонят, чиито имена не са записани в книгата на живота на Агнето, заклано от създаването на света.

Библейски стихове срещу предопределението

2 Тимотей 3: 16-17

Цялото писание е дадено от вдъхновение от Бог и е полезно за учение, за изобличение, за поправка, за наставление в правдата: за да бъде Божият човек съвършен, напълно обвързан с всички добри дела.

Деяния 2:21

И ще стане така, че всеки, който призове името на Господа, ще бъде спасен.

Ефесяни 3: 9

И за да накарат всички хора да видят каква е общността на мистерията, която от началото на света е била скрита в Бог, който е създал всичко от Исус Христос

Римляни 8:28

И ние знаем, че всичко работи заедно за добро на онези, които обичат Бога, на онези, които са призвани според неговата цел.

Римляни 9:33

Както е писано: Ето, лежа в Сион камък на препъване и скала на престъпление; и който вярва в него, няма да се засрами.

Йоан 4:14

Но който пие от водата, която ще му дам, никога няма да ожаднее; но водата, която ще му дам, ще бъде в него извор с вода, изтичаща във вечен живот.

Римляни 8:13

Защото, ако живеете по плът, ще умрете; но ако чрез Духа убивате делата на тялото, ще живеете.

2 Коринтяни 5: 14-15

Защото любовта на Христос ни ограничава; защото ние така преценяваме, че ако един е умрял за всички, тогава всички са били мъртви; и че той е умрял за всички, така че живите отсега нататък да не живеят за себе си, а за този, който умря за тях и възкръсна.

Римляни 8:29

За кого е знаел предварително, той също е предопределил да бъде съобразен с образа на своя Син, за да може той да бъде първороден сред много братя.

Матей 16:25

Защото всеки, който спаси живота си, ще го загуби; и който загуби живота си заради мен, ще го намери.

1 Йоан 2: 2

И той е умилостивение за нашите грехове: и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.

Римляни 9: 15-18

Защото той казва на Мойсей: „Ще се смиля над когото ще се смиля, и ще се смиля над когото ще съжаля. Така че не от този, който желае, нито от този, който бяга, а от Бог, който проявява милост. Защото писанието казва на фараона: Дори за същата тази цел те въздигнах, за да покажа силата си в теб и за да може моето име да бъде обявено по цялата земя. Затова има милост към когото ще се смили и към когото ще закали.

Римляни 6:16

Не знаете ли, че на кого се отдавате на слуги, които да се подчиняват, вие сте негови слуги, на които се подчинявате; дали от грях до смърт, или от послушание към правдата?

Яков 5: 19-20

Братя, ако някой от вас греши от истината и някой го обърне; Нека знае, че който обърне грешника от грешката на пътя си, ще спаси една душа от смъртта и ще скрие множество грехове.

Матей 6:10

Твоето царство да дойде. Да бъде волята ти на земята, както е на небето.

Йоан 3:15

За да не погине всеки, който вярва в него, но да има вечен живот.

2 Петър 3: 9

Господ не е отпуснат по отношение на обещанието си, както някои хора смятат отпуснатостта; но е дълготърпелив за нас-подопечен, не желаещ никой да загине, а всички да се покаят.

Римляни 3:26

Казвам, казвам, по това време неговата праведност: че може да е справедлив и оправдател на този, който вярва в Исус.

Лука 6:47

Който дойде при мен, чуе думите ми и ги изпълни, ще ви покажа на кого е подобен

Матей 10:32

Затова всеки, който ще ме изповяда пред хората, ще го изповядам и пред моя Отец, който е на небесата.

Писание, цитирано от Версията на крал Джеймс (KJV). Използва се с разрешение. Всички права запазени.Сега е твой ред

И сега искам да чуя от вас.

Кой от тези библейски стихове дойде на вас?

Има ли някакви стихове за предопределението, които трябва да добавя към този списък?

Така или иначе, уведомете ме, като оставите коментар по -долу в момента.

p.s. Замисляли ли сте се какво е бъдещето на вашия любовен живот?

Интересни Статии